jedwabno.com
 • #1
 • #2
 • #3
 • #4
 • #5
 • #6
 • #7

GMINNY O�RODEK KULTURY W JEDWABNIERok 2009

 • Zsp� Pie�ni i Ta�ca w Zakrzewie
 • Zsp� Pie�ni i Ta�ca w Czarnej G�rze
 • "Dni Jedwabna 2009" - 12 lipca 2009
 • "Magia Nocy �wi�toja�skiej", 20 czerwca 2009 r.
 • Warsztaty ta�ca z ogniem, 19 czerwca 2009 r.
 • Warsztaty wykonywania wiank�w
 • Wystawa grupy GRAFFITII - 25 kwiecie� 2009
 • Turniej Ta�ca w Grajewie - 14 czerwca 2009
 • Wyst�p Tancerzy z Gruzji - 11 czerwca 2009
 • Ma�a Miss 2009
 • Warsztaty perkusyjne - 18 kwietnia 2009
 • Kocie Harce - festyn w Kocie - 2 maja 2009
 • Kalwanaria 2009 - 1 maja 2009
 • Zmierzaj�c ku Gwiazdom - 7 luty 2009
 • Wernisa� B. Jankowskiej "Biegn�ca z wilkami"
 • Warsztaty ta�ca w Kaczym Bagnie
 • Ferie w GOK
 • Bal charytatywny w Nowym Dworze
 • "Kormorany 2008" - 17 stycze� 2009 r.
 • Wielka Orkiestra �wi�tecznej Pomocy - 11 stycze� 2009 r. • Rok 2008

 • Zsp� Pie�ni i Ta�ca w Olsztynie
 • Spektakl Kulturki "Na pograniczu dw�ch �wiat�w"
 • Wybory Ma�ej Miss Ziemi Szczycie�skiej
 • Warsztaty malarskie
 • Warsztaty Ska�ki i Kulturki 2 w Kaczym Bagnie
 • Warsztaty Ska�ki i Kulturki 1 w Kaczym Bagnie
 • Wyjazd grupy Graffitii do Targowa
 • �wi�to ziemniaka i kapusty
 • Do�ynki powiatowe
 • Przegl�d w Kurz�tniku
 • Dni Szuci
 • �wi�to Chleba 2008
 • Prezentacje GOK we Fromborku
 • Spektakl Ska�ki 14.06.2008
 • XVI Dni Jedwabna 4-5-6 lipca 2008
 • Zesp� Pie�ni i Ta�ca "JEDWABNO" na Festiwalu Zespo��w Pie�ni i Ta�ca "Z PRZYTUPEM" - Zakrzewo 20-22 czerwca 2008 r.
 • "Na �wi�toja�sk� nut�" Warcha�y, 21 czerwca 2008 r.
 • Koncert zespo�u z Gruzji - 14 kwietnia 2008
 • Zaj�cia baletowe "Kulturki" w Szkole Ta�ca Pavlovi� - 3 kwiecie� 2008
 • Zako�czenie X Dni Rodziny Powiatu Szczycie�skiego w Jedwabnie - 31 maja 2008
 • M�odsza grupa Zespo�u Pie�ni i Ta�ca "JEDWABNO" na przegl�dze "Ja te� co� potrafi�" w Szczytnie - 16 maja 2008
 • Grupa teatralna "Ska�ka" Przegl�d w Sczytnie, 8 maja 2008
 • Realizacja projektu "Na pograniczu dw�ch �wiat�w"
 • Realizacja projektu "Tajemnicza noc z Galindami"
 • Warsztaty z malowania jaj - 14 Marca
 • "Czysty Las" - 29 Luty
 • Koncert J. Pietruczuk w "R�y Wiatr�w" - 13 Luty
 • Zesp� seniora
 • Zaj�cia taneczne w Szuci
 • Spotkanie Kulturki z Bogus�awem Lind� - 5 luty 2008
 • XXV lat ZPiT Jedwabno - 2 luty 2008
 • Ferie 2008 w GOK
 • Przegl�d w Szczytnie - 10 stycze� 2008
 • WO�P XVI fina� - 13 stycze� 2008
 • Kormorany - 5 stycze� 2008 • Rok 2007

 • Przegl�d Bo�onarodzeniowy
 • Dzie� Babci i Dziadka - 3 luty 2007 r.
 • Ferie zimowe - aktywny tydzie� w GOK 2007
 • Jaka bede 8 marca 2007
 • Pomoc dla Ma�gosi
 • Konkurs plastyczny "Kiedy dzwoni� po stra�" - 10 kwietnia 2007
 • Maj�wka 1-5 maja 2007
 • Przegl�d "Ja te� co� potrafi�" w Szczytnie - 18 maja 2007
 • Na Jurandach'07
 • Dzie� Matki - autorski spektakl KULTURKi - 26 maja 2007
 • Podsumowanie ca�orocznej dzia�alno�ci ko�a plastycznego - 9 czerwca 2007
 • Wybory Ma�ej Miss - 16 czerwca 2007
 • Wiecz�r Sob�tkowy w Nartach - 24 czerwiec 2007
 • Wiecz�r z Arturem Andrusem - 28 czerwca 2007
 • Festyn w Ma�szewie - 13 lipca 2007
 • XV Dni Jedwabna 6-7-8 lipca 2007
 • Festyn w Szuci - 14 sierpnia 2007
 • �wi�to chleba (18.08.2007)
 • Festyn w Kocie - 19 sierpnia 2007
 • ZPiT w Warszawie - 2 wrze�nia 2007
 • Powiatowe Do�ynki w Rozogach - prezentacja Gminy - 16 wrze�nia 2007
 • Bal seniora - 10 listopad 2007
 • �wi�to Niepodleg�o�ci - 12 listopad 2007
 • Przegl�d kol�d - 18 grudzie� 2007
 • Wigilia - 21 grudzie� 2007 • Rok 2006

 • Wernisa� Beaty Jankowskiej (09.12.2006)
 • Przegl�d Talent�w
 • Bal Seniora (18.11.2006)
 • Koncert Jana Pietrzaka (17.11.2006)
 • �wi�to Niepodleg�o�ci
 • �wieto Ziemniaka i Kapusty (21.10.2006)
 • Wr�czenie legitymacji cz�onkom Zwiazku Emeryt�w, Rencist�w i Inwalid�w w Jedwabnie
 • Festyn w Kocie (21.08.2006)
 • �wi�to Chleba (19.08.2006)
 • Teatr dla dzieci
 • Go�cinnie na Festiwalu Piosenki W�drownej "Szwagierki 2006" (24.07.2006)
 • Festyn dla Marka (16.07.2006)
 • Dni Jedwabna 2006
 • Zesp� Pie�ni i Ta�ca Jedwabno w E�ku (01.07.2006)
 • Wiecz�r sob�tkowy (24.06.2006)
 • Zesp� Pie�ni i Ta�ca Jedwabno w Olsztynie (21.06.2006)
 • Dzie� Dziecka
 • Maj�wka 2006
 • Dzie� Matki

 • Szlaki Turystyczne PDF

  POZDROWIENIA


  Warning: mysql_connect(): No such file or directory in /home/jedwabno/public_html/inne/pozdrowienia_zobacz.php on line 2
  No such file or directory