jedwabno.com
  • #1
  • #2
  • #3
  • #4
  • #5
  • #6
  • #7
ZRYW Jedwabno

Pi�karze to te� fajne ch�opaki ;-)


Rok 2005 Fotograf: Krzysztof Nikadon
ZRYW Jedwabno seniorzy Od lewej stoj�: Rafa� Adamkowski, Bogdan D�browski, Sebastian Sznajder, Artur Dymek, Marcin Zapadka, Daniel W�odkowski, Adam B�czek, Pawe� Mierzejewski, Andrzej Kawiecki. W przysiadzie od lewej: Waldemar Kowalczyk, Jaros�aw Rosi�ski, Damian Mateusiak, Patryk W�odkowski, Rados�aw Dunajski, Pawe� �mijewski.

Rok 2004 Fotograf: Krzysztof Nikadon
ZRYW Jedwabno seniorzy Od lewej stoj�: Waldemar Kowalczyk, Pawe� Mierzejewski, Damian Mateusiak, Sebastian Sznajder, Artur Dymek, Daniel W�odkowski, Bogdan D�browski, Darek Kotlarzewski, Andrzej Kawiecki. W przysiadzie od lewej: Jaros�aw Rosi�ski, Marek Majewski, Patryk W�odkowski, Rafal Achremczyk, Marcin W�odkowski. Le�y: Marcin Zapadka
ZRYW Jedwabno dymek Artur Dymek - napastnik, lat 23.
ZRYW Jedwabno kawiecki Andrzej Kawiecki - obro�ca, lat 29; kapitan dru�yny.
ZRYW Jedwabno sznajder Sebastian Sznajder - pomocnik, lat 19.

Dru�yna Oldboj�w
ZRYW Jedwabno oldboje Stoj� od lewej: Andrzej Kowiel, Marek Dmochowski, Miros�aw Zy�k, Dariusz G�uchowski, Dariusz Elzner, Krzysztof Olszewski, Jerzy Czarnecki, Mieczys�aw Studniak. W przysiadzie od lewej: Krzysztof Nikadon, Ryszard Koper, Dariusz Matusiak, Robert Lewandowski, S�awomir Dymek, J�zef Wi�niewski, Alfred Studniak.
Szlaki Turystyczne PDF

POZDROWIENIA


Warning: mysql_connect(): No such file or directory in /home/jedwabno/public_html/inne/pozdrowienia_zobacz.php on line 2
No such file or directory