jedwabno.com
  • #1
  • #2
  • #3
  • #4
  • #5
  • #6
  • #7
Po�o�enie Gminy

Gmina Jedwabno jest po�o�ona w po�udniowej cz�ci wojew�dztwa warmi�sko-mazurskiego. Jest jedn� z gmin wchodz�cych do powiatu szczycie�skiego.
Gmina Jedwabno le�y w odleg�o�ci 20 km. od Szczytna oraz 43 km. od Olsztyna. Przez ten teren przebiegaj� du�e drogi krajowe : Olsztyn-Jedwabno-Wielbark, Szczytno-Jedwabno-Nidzica. Gmina ma po��czenie PKS z Olsztynem, Szczytnem, Nidzic� i M�aw�.

Szlaki Turystyczne PDF

POZDROWIENIA


Warning: mysql_connect(): No such file or directory in /home/jedwabno/public_html/inne/pozdrowienia_zobacz.php on line 2
No such file or directory