jedwabno.com
  • #1
  • #2
  • #3
  • #4
  • #5
  • #6
  • #7
Przyroda na terenie GminyTeren gminy po�o�ony jest na Pojezierzu Mazurskim i w Mazurskim Parku Krajobrazowym. Wyst�puj� rezerwaty przyrody:

[ 1.] Ma�ga z dorzeczem rzeki Omulew - noclegowanie, gniazdowanie i tokowanie rzadkich gatunk�w ptak�w.

[ 2.] Galwica - zachowanie ro�linno�ci bagiennej.

[ 3.] D�by Napiwodzkie - kompleks d�b�w 40 szt. (pomniki przyrody).

W trakcie tworzenia s� rezerwaty: Dolina Omulewska i Dolina Czarnej.

63% obszaru gminy zajmuj� lasy przewa�nie sosnowe z puszcz� Napiwodzko-Ramudzk�
Na terenie gminy s� 33 jeziora z kt�rych 7 du�ych zajmuje 10% og�lnej powierzchni.

W lasach jest oko�o 290 gatunk�w zwierz�t takich jak:
�osie, wilki, rysie, bobry, ��wie b�otne.

Z ptak�w wyst�puj�:
orze� bielik, rybo��w, cietrzew, kraska, bocian czarny �uraw, b�k, kormoran, puchacz.

Szlaki turystyczne - 1 wyznaczony przez gmin� (w drodze na Burd�g).

�cie�ki dydaktyczne - 1 D�u�ek 3,5 km.

Szlak krajobrazowy - rzeka Omulew, Nata� Wielka, Jezioro Omulew do Wielbarka.


Zwierzyna chroniona :
B�br
Wydra
Nietoperz


REZERWATY NA TERENIE GMINY


Nazwa rezerwatu Rok utworzenia


Typ

rezerwatu


Miejscowo��


Pow. [ha]


Galwica-�cis�y 1958


T; ro�linno�� torfowiskowa, miejsce l�gowe ptactwa wodnego


Rekownica


90,09 s.ch.k


D�by Napiwodzkie 1989

L; drzewostany o cechach naturalnych (w tum starodrzew d�bowy).

Nowe Borowe

37,11 s.ch.k.

Ma�ga 1991

O; noclegowiska �urawi; w okresie w�dr�wek Jesiennych i wiosennych, miejsce gniazdowania �erowania i tokowania kilku rzadkich gatunk�w ptak�w.

Ma�ga

147,09

T-torfowiskowy
L-le�ny
O-ornitologiczny
s.ch.k-strefa chronionego krajobrazu


POMNIKI PRZYRODY NA TERENIE GMINY


Nr pomnika wg. rejonu woj.

Wymiary


Nazwa

Obw�d [cm]

Wys. [m]

61

520

28

Wie� D�u�ek Le�nictwo Nowy Las Oddz. 350/1971 ok.100 m od mostku rzeki Czarnej.

D�b

64

490

26

Le�nictwo Jedwabno oddz. 229/1971 opodal uj�cia rzeki Czarnej z Je�. D�u�ek.

D�b

65

410

24

Le�nictwo Grabka oddz. 260 (1971) D�u�ek.

D�b

308

130-370

28

Przy szosie Jedwabno-D�u�ek mi�dzy osad� Le�. D�u�ek a wsi� D�u�ek.

Aleja z 37 drzew: 32 d�by

3 klony

2 lipy

409

44S-500

20

Le�nictwo Rekownica oddz. 208 przy Le�nicz�wce, nazwa pomnika"Lipy Bartne"

2 lipy

447

360-510

24-26

Le�. Nowy Las oddz. 336 k/w�i Nowe Borowe.

10 d�b�w

449

3SO-450

24-26

Le�. Nowy Las oddz. 343

2 d�by

500

434-440

23

N-ctwo Jedwabno oddz. 299b w pobli�u mostku na rzece

2 d�by

448

390-510

24-26

Le�. Nowy Las oddz. 353 k/ws� Nowe Borowe.

5 d�b�w

757-763

170-270

30-36

Le�. Jedwabno oddz. 247c.

7 daglezjiSzlaki Turystyczne PDF

POZDROWIENIA


Warning: mysql_connect(): No such file or directory in /home/jedwabno/public_html/inne/pozdrowienia_zobacz.php on line 2
No such file or directory