jedwabno.com
  • #1
  • #2
  • #3
  • #4
  • #5
  • #6
  • #7
JEDWABNO KIEDY� I DZISIAJ...Poni�sze zdj�cia prezentuj� jak zmieni�o si� Jedwabno w ci�gu 80 lat. Najstarsze z nich pochodzi z 1927 r. Zdj�cia por�wnawcze zrobione zosta�y w roku 2006.


Panorama wioski, w oddali Ko�ci� �w. J�zefa Widok obecny

Dawny hotel Obecnie jest to budynek, w kt�rym mie�ci si� Gminny O�rodek Pomocy Spo�ecznej

G��wna ulica Zachowa� si� tylko budynek Gminnego O�rodka Pomocy Spo�ecznej

Centrum Jedwabna Ul. 1 Maja, obecnie w budynku po prawej mie�ci si� mieszkanie prywatne i sklep mi�sny, po lewej - sklep spo�ywczy, w zabytkowej kamienicy (�rodek) s� mieszkania prywatne

Widok na obecn� ulic� Poln� od strony drogi na Szu� Tak to wygl�da dzisiaj

Budynki przy g��wnej ulicy. Po lewej stronie Gasthaus J. Rogalla Obecnie budynk�w tych w tym miejscu nie ma

Hotel Pillich Budynek, w kt�rym obecnie mie�ci si� Gminny O�rodek Kultury oraz Gminna Biblioteka

Sklep obuwniczy Alfred Senff Obecnie sklep spo�ywczy, pi�tro pierwsze zajmuj� biura GS "SCh" Jedwabno

Centrum, budynek po prawej to hotel, po lewej sklep obuwniczy, w kamienicy (�rodek) znajdowa�a si� apteka Ul. 1 Maja, po prawej Gminny O�rodek Kultury, po lewej sklep spo�ywczy, zabytkowa kamienica (�rodek) to obecnie mieszkania prywatne

Centrum wioski Widok obecny

Bank (Volksbank Gedwangen) Obecnie kamienica mieszkalna przy ul. 1 Maja 67

Centrum - sklepy Obecna kwiaciarnia, w budynku z prawej strony mieszkanie prywatne

Dawny szpital Ulica Wielbarska, obecnie w budynku znajduje si� przychodnia lekarska

Dom przy obecnej ulicy 1 Maja

Ko�ci� �w. J�zefa i plebania Widok obecny

Ko�ci� ewangelicki i plebania Ko�ci� sp�on�� podczas II wojny �wiatowej, w jego miejscu obecnie znajduje si� sklep spo�ywczo-przemys�owy; plebania to obecnie budynek mieszkalny

Ko�ci� ewangelicki widok z boku Wn�trze Ko�cio�a

Fresk w Ko�ciele Pomnik przy Ko�cieleDawne �ycie w Jedwabnie...Dzieci przed szko�� Przemarsz wojsk

�niwa w 1929 r. Sanie jako �rodek transportu
Widok na wiosk� z obecnej ulicy Wielbarskiej Jezioro JedwabskiePoczt�wki z Jedwabna
Mapy


Plan miejscowo�ci Jedwabno wraz z nazwiskami mieszka�c�w
Kreis Neidenburg (region nidzicki)
Prowincja Prusy Wschodnie


Opracowanie: Izabela Zapadka
Zdj�cia z 2006 r.: Przemys�aw KrajzaSzlaki Turystyczne PDF

POZDROWIENIA


Warning: mysql_connect(): No such file or directory in /home/jedwabno/public_html/inne/pozdrowienia_zobacz.php on line 2
No such file or directory