jedwabno.com
  • #1
  • #2
  • #3
  • #4
  • #5
  • #6
  • #7
Wa�niejsze dane kontaktowe


Urz�d Gminy w Jedwabnie
ul. Warmi�ska 2, 12-122 Jedwabno
Tel. (89) 621-30-45, fax. (89) 621-30-94
e-mail: [email protected]
www.jedwabno-ug.bip-wm.pl
www.jedwabno.pl

Gminne Centrum Informacji
ul.1 Maja 37
tel./ fax. (089) 621-34-73
e-mail: [email protected]

Gminny O�rodek Kultury
ul. 1 Maja 63
tel. (089) 621-30-42
e-mail:[email protected]
www.gokjedwabno.blogspot.com

Gminna Biblioteka Publiczna
ul.1 Maja 63
tel.(89) 621-35-83
e-mail: [email protected]
www.bibliotekajedwabno.bloog.pl

Bank Sp�dzielczy w Szczytnie, Oddzia� w Jedwabnie
ul. Olszty�ska 1
tel. (89) 621-30-01

Gminna Sp�dzielnia "SCH"
ul 1 Maja 60
tel. (89) 621-30-06

Nadle�nictwo Jedwabno
ul. 1 Maja 3
tel. (89) 621-30-05
e-mail: [email protected]
www.olsztyn.lasy.gov.pl/jedwabno

Lecznica Zwierz�t
ul. Wielbarska 1
tel. (89) 621-30-19

Przychodnia Lekarska Wamed
ul. Wielbarska 5
tel. (89) 621-30-22

Apteka w Jedwabnie
ul. Wielbarska 5
tel. (89) 621-30-60

Urz�d Pocztowy
ul. l Maja 43
tel. (89) 621-30-27

Stacja CPN
ul. l Maja 1

Zesp� Szk� w Jedwabnie
ul. Polna 1
tel. (89) 621-30-78
www.zsjedwabno.xt.pl

Szko�a Podstawowa w Nowym Dworze
tel. (89) 621-31-95

Przedszkole Samorz�dowe w Jedwabnie
ul. 1 Maja
tel. (89) 621-30-21

Dzielnicowy Gminy Jedwabno
tel. kom. 606926087


Strony internetowe:

So�ectwo Witowo
www.witowo.pl.tl

So�ectwo LIpniki
www.lipniki.pl

Miejscowo�� Kot
www.kot-mazury.pl/html/wies-kot.swf

Ochotnicza Stra� Po�arna w Szuci
www.szuc.plSzlaki Turystyczne PDF

POZDROWIENIA


Warning: mysql_connect(): No such file or directory in /home/jedwabno/public_html/inne/pozdrowienia_zobacz.php on line 2
No such file or directory