jedwabno.com
  • #1
  • #2
  • #3
  • #4
  • #5
  • #6
  • #7
HERB GMINY JEDWABNO

Herb Gminy Jedwabno odwo�uje si� do najstarszych dziej�w tych ziem oraz do symboli przyrodniczych charakterystycznych dla tego regionu.
Przedstawia czerwony zamek z wie�ami, z prawej i lewej strony, na kt�rych siedz� dwa czarne kormorany. Zameczek symbolizuje istniej�cy tu kiedy� gr�d obronny pruskiego plemienia Galind�w (o historii kt�rego mo�na przeczyta� w dziale: historia). Zamek to m.in. trwa�o�� i opieku�czo��. Chor�giewka umieszczona na wie�y to ozdoba cz�sto stosowana na tych terenach. Czarne kormorany to ptaki charakterystyczne dla tego regionu. Zamek po�o�ony jest nad wod�, kt�r� obrazuje b��kitno-bia�a fala. Woda w herbie podkre�la nie tylko obronne funkcje, ale ma r�wnie� odniesienie do miejscowej przyrody - symbolizuje jeziora i rzeki, tak liczne w tym regionie.

Szlaki Turystyczne PDF





POZDROWIENIA


Warning: mysql_connect(): No such file or directory in /home/jedwabno/public_html/inne/pozdrowienia_zobacz.php on line 2
No such file or directory